• No : 2945
  • 公開日時 : 2023/11/15 19:21
  • 印刷

【機種:蒸気用超音波流量計】 計測可能な配管材質、配管厚さの制限について知りたい。

計測可能な配管材質、配管厚さの制限について知りたい。
カテゴリー : 

回答

計測可能な配管材質:鋼管・ステンレス管となります 計測可能な配管厚さ:2.8mm~4.5mmの範囲となります